Skip to content
December 20, 2014 / khicongydaovn

Làm gì để tiêu trừ nghiệp chướng

Làm gì để tiêu trừ nghiệp chướng

http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=4171

December 16, 2014 / khicongydaovn

bai dich Suede 4

suede4(16dec14).doc

December 13, 2014 / khicongydaovn

Các cách tập thở làm tăng hay hạ áp huyết

56-Cách ép gối chêm chân : Mục đích chữa chân gối yếu vô lực, đau khô đầu gối http://youtu.be/SKHypoFmR70 57-Chứng minh áp huyết thay đổi theo hơi thở mỗi lúc khác nhau :: a-Hơi thở dài nhe thì áp huyết xuống b-Hơi thở ngắn, mạnh, nhanh thì áp huytế tăng cao http://youtu.be/RLNtvGPdaaM 58-Đọc Thất Bộ Chú làm tăng áp huyết "Úm ram, Úm siram, Úmanipadmehum, Um sanlê sulê cunđê xoaha, Um zuxoaha um amita dadudê xoaha, bờrum. http://youtu.be/8WPSqlq5kQU

December 13, 2014 / khicongydaovn

Các cách tập thở làm tăng hay hạ áp huyết

56-Cách ép gối chêm chân : Mục đích chữa chân gối yếu vô lực, đau khô đầu gối http://youtu.be/SKHypoFmR70 57-Chứng minh áp huyết thay đổi theo hơi thở mỗi lúc khác nhau :: a-Hơi thở dài nhe thì áp huyết xuống b-Hơi thở ngắn, mạnh, nhanh thì áp huytế tăng cao http://youtu.be/RLNtvGPdaaM 58-Đọc Thất Bộ Chú làm tăng áp huyết "Úm ram, Úm siram, Úmanipadmehum, Um sanlê sulê cunđê xoaha, Um zuxoaha um amita dadudê xoaha, bờrum. http://youtu.be/8WPSqlq5kQU

December 12, 2014 / khicongydaovn

Gởi Lịch 2015

December 10, 2014 / khicongydaovn

Cách bổ tả hư thực hàn nhiệt trên đoạn ngũ hành

Lý thuyết về : Bổ-Tả Hư-Thực, Hàn-Nhiệt trên Tiết đoạn ngũ hành của 12 đường kinh

https://www.youtube.com/watch?v=veeONModY0o https://www.youtube.com/watch?v=jBfQj2JclTQ https://www.youtube.com/watch?v=YbYMSGeuB4s

December 10, 2014 / khicongydaovn

Cách bổ tả hư thực hàn nhiệt trên đoạn ngũ hành

Lý thuyết về : Bổ-Tả Hư-Thực, Hàn-Nhiệt trên Tiết đoạn ngũ hành của 12 đường kinh

https://www.youtube.com/watch?v=veeONModY0o https://www.youtube.com/watch?v=jBfQj2JclTQ https://www.youtube.com/watch?v=YbYMSGeuB4s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.