Skip to content
March 3, 2015 / khicongydaovn

Chữa bệnh rối loạn áp huyết tay và chân, hồi hộp, tim đập mạnh

Chữa bệnh rối loạn áp huyết tay và chân, hồi hộp, tim đập mạnh

http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=4545&p=10453#p10406

March 3, 2015 / khicongydaovn

Quy Kinh Chẩn Pháp

Tự khám bệnh bằng huyệt, trang 73

https://docs.google.com/file/d/0BzTtsb_fw3P0ODQ1Y2Q4ODEtZDg4ZC00MWE2LTlmYjUtZmYzNWZjNzRmM2Vm/edit?ddrp=1&hl=en

March 3, 2015 / khicongydaovn

Tài liệu chữa bệnh bằng huyệt

Tài liệu chữa bệnh bằng huyệt

http://khicongydaotailieu.blogspot.ca/2010/11/sach-huyet.html

Nội dung :

01. Sổ tay tìm huyệt

02. Tiểu đường chữa bằng huyệt

03. Chữa 104 bệnh cấp cứu
04. Thực tập bấm huyệt Tập 2 – Phần 1 – Đau nhức đầu, cổ, gáy, vai, tay, lưng
05. Thực tập bấm huyệt Tập 2 – Phần 2 – Đau nhức đầu, cổ, gáy, vai, tay, lưng
06. Thực tập bấm huyệt Tập 1 – Tiêu Hóa
07. 14 Đường Kinh
08. Chức năng khí hóa của 14 đường kinh
09. Thực tập chữa bệnh bằng 1 huyệt
10. Nhị hợp huyệt
11. Cách sử dụng Khích-Du-Nguyên
12. Huyệt chữa bệnh thuộc tim mạch và huyết
13. Bệnh thuộc hô hấp
14. Thực tập bấm huyệt: chữa bệnh cổ gáy vai
15. Cách sử dụng huyệt bổ tả trên kinh mẹ kinh con
16. Cách phối hợp huyệt-nhị hợp huyệt
17. Bệnh tê liệt
18. Bệnh áp huyết tim mạch
19. Bệnh thuộc tay vai
20. Áp dụng hà đồ lạc thư trong chữa bệnh
21. Hà đồ lạc thư gáy vai
22. Huyệt chữa mắt song thị
23. Thực tập vuốt huyệt chữa bệnh tổng quát
24.Chữa mắt cận thị bằng huyệt
25. Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh tay
26. Vuốt vòng chân khí 6 đường kinh chân
27. Tê liệt mặt, méo miệng, mắt xếch
28. Bệnh về mũi
29. Bệnh về tai
30. Học chữa bệnh Day Bấm Huyệt : Thần Kinh Tọa
31. Những Huyệt chữa Tê Liệt Tay Chân
32. Tự vuốt huyệt làm hạ áp huyết ngừa tai biến tê liệt…

March 2, 2015 / khicongydaovn

Cách chữa bệnh bằng huyệt chức năng, cơ sở theo Quy luật âm dương khí huyết tạng phủ hư thực hàn nhiệt

Nghe 28 bài :Cách chữa bệnh bằng huyệt chức năng, cơ sở theo Quy luật âm dương khí huyết tạng phủ hư thực hàn nhiệt

1-http://youtu.be/lCxOi0MFsng2-http://youtu.be/OtSHRbg6POg3-http://youtu.be/Yh3zkNXp2004-http://youtu.be/-mIYRa-GUC05-http://youtu.be/hS0yajer2fM6-http://youtu.be/blgTw-1xFP87-http://youtu.be/qPQAriNLN_08-http://youtu.be/M3CILyi0pmI

9-http://youtu.be/Yrkv9QSc4YE

10- http://youtu.be/12Q4R_fIoUc

11- http://youtu.be/HqkrF2mWKdI

12-http://youtu.be/xWCZzwzN6vc

13-http://youtu.be/S6N11lZe_2w

14-http://youtu.be/90HPy1h32EQ

15-http://youtu.be/ok56IcgpLv0

16-http://youtu.be/091GXf4JQXQ

17-http://youtu.be/FybJC1lBwio

18-http://youtu.be/jwBSWo5qp2o

19-http://youtu.be/6aWeAaWBzt0

20-http://youtu.be/8nIyPhAU8Cw

21-http://youtu.be/WH8vjtAdzv4

22- http://youtu.be/13QH9uKxaxo

23- http://youtu.be/0-lMGZU6ndo

24- http://youtu.be/-HUdH1Uyl7s

25- http://youtu.be/Qxmo4XSazHc

26- http://youtu.be/aTrZKtSSWzE

27- http://youtu.be/6nPp6kD3ykY

28- http://youtu.be/XDXQHOQi-l4

March 2, 2015 / khicongydaovn

Tin khẩn cấp!!! 1 Attachment

February 28, 2015 / khicongydaovn

Ăn gạo lức muối mè lợi và hại, như thế nào mới đúng ?

Ăn gạo lức muối mè lợi và hại, như thế nào mới đúng ?

https://khicongydaovietnam.wordpress.com/2012/07/06/an-gao-luc-muoi-me-loi-va-hai-nhu-the-nao-moi-dung/

February 28, 2015 / khicongydaovn

Cách khám bệnh theo Quy Kinh Chẩn Pháp

Cách khám bệnh theo Quy Kinh Chẩn Pháp
https://khicongydaovietnam.files.wordpress.com/2011/05/sach_quykinhchanphap-toantap.pdf

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.