Câu hỏi 289 :Bệnh phổi tây y kết luận ung thư phổi giai đoạn cuối

Xin sửa lại là câu 290

2011/11/6 dani hull <davis140>

Thưa Thầy,

Câu hỏi này là 290 Thầy ạ.

Loan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s