Thông báo v/v Ẩn Tu

Thân gửi qúy vị học viên

Năm tới tôi sẽ biệt tích giang hồ, để ẩn tu một thời gian, sẽ không viết mail, nhận mail và không còn trả lời câu hỏi bệnh, vì chúng ta đã có đầy đủ những câu trả lời trên trang nhà KCYĐ Ngành Y Học Bổ Sung. Nó được xem như một quyển sách hay một quyển Tự Điển hướng dẫn cách chữa bệnh. Chỉ cần mọi người học, và áp dụng thực hành hằng ngày. Nếu có những thắc mắc hay muốn trao đổi kinh nghiệm hành nghề của mình, xin mọi học viên ghi danh tham gia viết bài trong Diễn Đàn này :

Forum : http://khicongydaotoronto.com/forum/

Mục Thắc mắc và Kinh nghiệm chữa bệnh.

Tôi khuyến khích mọi học viên học nhóm và tìm nơi tập trung để áp dụng phương pháp hướng dẫn bệnh nhân tự chữa bệnh bằng Tinh-Khí-Thần, và viết ra những kinh nghiệm hay những thắc mắc gửi vào Diễn Đàn để mọi người cùng học hỏi hoặc để những vị đàn anh đi trước có kinh nghiệm giúp cho những học viên đi sau được nâng cao tay nghề. Tôi cũng khuyến khích mọi người mở ra những trang nhà riêng của mình để phổ biến những bài viết ở Trang Nhà Chính

http://khicongydaovietnam.wordpress.com/ đề phòng sau này khi môn KCYĐ phát triển rộng, đụng chạm đến quyền lợi của tây y, sẽ bị đánh phá đóng cửa thì những bài vở vẫn còn tồn tại nơi trang nhà khác.

Ngoài ra, chúng ta muốn hành nghề hợp pháp để vừa chữa bệnh giúp người vừa kiếm sống, thì nên học một môn massage để có bằng xin phép hành nghề, lấy tên là massage khí công, lúc đó mới có cơ hội đem môn học này áp dụng cho những người bệnh.

Muốn có bệnh nhân đến thì nên đi dạy miễn phí một lớp Tập Thể Dục Khí Công ở nơi các cộng đồng, hội đoàn, nhà già, nhà dưỡng lão, chùa, nhà thờ, bệnh viện y học dân tộc, các cộng đồng sắc tộc… vào những ngày thứ bảy hay chủ nhật. Từ đó những người đến tập, họ có bệnh sẽ cần gặp mình để chữa bệnh. Ngược lại những bệnh nhân đến chữa bệnh trong tuần, khuyến khích họ cuối tuần đi tập thể dục khí công, mình hướng dẫn tập thể dục khí công chính là mình đang tăng cường sức khỏe cho chính mình không bao giờ bị bệnh tật.

Nhưng nhờ một điều không ham lợi danh sẽ phải mắc nghiệp trả qủa, vì bệnh chỉ là hiện tướng của nghiệp, hay nói khác đi, nghiệp của Thân Bệnh nó là một hậu qủa của một nguyên nhân là Tinh sai-Khí thiếu-Thần suy, và do ma chướng mê chướng làm ra bệnh.

Còn bệnh nghiệp mà người thầy thuốc phải gánh chịu là khi chữa bệnh được đổi bằng tiền (lợi) bằng tiếng tăm (danh vọng, địa vị), chúng ta nếu mắc kẹt danh lợi, thì về già, cận tử nghiệp chúng ta sẽ khổ sở đau đớn nhiều sẽ khó lòng thoát ly sanh tử dễ dàng.

Một vị Thầy ẩn tu (Minh Đức) đã gửi tôi một bài thơ dưới đây nhắc nhở tôi cũng là nhắc nhở chung đến các vị thầy KCYĐ, không nên xem việc chữa bệnh là một công đức, vì bệnh chỉ là ma chướng mê chướng, mình chưa phải là bồ tát. là Phật, Thầy mà phát tâm bố thí cứu người thì mình phải chịu hậu qủa đừng kêu ca, dù mình làm vì người không vì mình, mình cũng bị kẹt là cứu người dể có danh là vô tình mình phát tâm không ngay thẳng. Mình chỉ nên xem là một phương tiện giúp đỡ mọi người cùng tiến hóa để tu học, ai không đi cùng đường tu học để cầu giải thoát mà chỉ muốn thân khỏi bệnh và không muốn sửa đổi tâm để cải nghiệp thì đành phải buông, vì những thành phần này qúa nhiều, mình chưa phải là bồ tát hay Phật Thầy nên không thể độ họ được mà mình cũng sẽ bị rơi vào vòng sanh tử lục đạo luân hồi.

Cần phải buông bỏ để cầu giải thoát, để khỏi uổng phí một đời tu. Cách luyện thở tĩnh công trong KCYĐ chính là một cách tu thiền, nhưng việc chính giúp thân không bệnh tật để tu học, chứ không phải mục đích chính là chữa bệnh. Do đó những học viên KCYĐ phải xem những bạn đồng môn của mình chính là Thầy mình, cùng nhau giúp đỡ học hỏi, chứ không nên cố chấp vào những kinh nghiệm, kiến thức của riêng mình, vì tất cả là ma, là huyễn. Vạn pháp do tâm sanh, vạn pháp do tâm diệt.

Thân

doducngoc

CÔNG ĐỨC CHƯẢ BỆNH

Công đức tu thiền chữa bệnh ma

Chữa xong người ấy đến phiên ta

Thực thi Bồ Tát đừng kêu xá

Bắt chước Phật Thầy giúp bá gia

Bố thí vì người không vị Ngã

Làm ơn bởi tiếng phát tâm tà

Thường cầu giải thoát ma không phá

Sinh tử, Niết bàn, quyết chẳng xa .
mbz.md.11′ Date: 2011/8/23

Trao đổi thắc mắc, kinh nghiệm chữa bệnh với Thầy Minh Đức (mbz.md.11′ )

Thưa huynh,
mbz (Minh Đức ) từ ngày biết tu thiền cho đến nay là hơn 30 năm, kinh nghiệm tu tràn trề, những mong chia xẽ với huynh đệ trong nhiều bài thơ ngắn gọn.Tuy nhiên phải chừa nhiều thời gian cho việc cầu đạo giãi thoát (ra khỏi sinh tử luân hồi )

MĐ biết rất nhiều cách chưả bệnh, qua 6 cách đơn giản là: bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân .ý. Nhưng nhận thức rằng mỗi người đều có nghiệp riêng, hết bệnh nầy lại sanh ra bệnh khác, mình chỉ có hai bàn tay và thời gian nhất định, không có thời gan khuyến dụ tu hành há lại có thời gian chưã bệnh chăng ? Nói như vậy không có nghiả là chẳng biết làm phước, âu thì tùy duyên vậy.

Người trị bệnh cần phải có Công đức và phước đức

Còn người bệnh cần phải có phước

Giống như có người nói :”Phước chủ may thầy”

Nếu đã có nghề nghiệp để sinh sống thì nên quán TỨ NIỆM XỨ

Thiền theo hơi thở hoặc trì niệm cho đến nhất tâm bất loạn, nếu không giải thoát thì cũng đặng vãng sanh. Còn việc trị bệnh thì để người chưa biết tu hay bác sỉ, thầy thuốc, mà kiếm sống vậy.

Nên nhớ rằng :”Niệm Chú, niệm Phật không ngừng nghỉ khỏi tốn tiền hoặc mổ xẻ đau đớn mà vẫn hết bệnh "MĐ cam đoan không sai !

Hơn nữa ngồi thiền tự dẫn khí điều phục được tâm an ổn thanh tịnh, tự nhiên biết cách giải trừ bệnh tật quyết không sai .

Chỉ vì thiếu tự tin mà phải nhờ người trị bệnh hay mổ xẻ sanh đau đớn .

Họ mổ xẽ mình họ có đau đớn gì đâu, cho nên họ rất sẳn sàng .

Còn đến phiên họ bị mổ xẻ thì họ sẽ sợ hãi thế nào ?

Vài hàng kính huynh đệ .

MINH ĐỨC

mbz,md.11′

TỨ QUẢ THÔNG

Ma thông tùy nghiệp dẫn tâm tà

Xài phước hết rồi khổ chẳng tha

Hình tướng đỗi dần ra đến Mả

Tiên tri phù phép qủy vô nhà

Phước thông bố thí nguyện làm lành

Tướng mạo bây chừ rất tuấn anh

Đẹp đẻ giàu sang người khó sánh

Chọn đường tu học chắc là rành

Thần thông tinh tấn mãi tu thiền

Không đắc Quả thì cũng đặng Tiên

Niệm Phật vãng sanh tu rất tiện

Tha hồ lui tới gặp người hiền

Phật thông giải thoát dứt buộc ràng

Tự tại hết rồi chuyện hỏi han

Biến hoá siêu nhiên không giới hạn

Từ bi Bát nhã cả không gian.

mbz,md.11′

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s