Thông Báo 39 : Thư hỏi bệnh

Thông Báo 39 : Thư hỏi bệnh

Kể từ nay những thư hỏi bệnh gửi vào địa chỉ doducngoc sẽ không được trả lời vì Thầy Ngọc thường luôn đi xa nhà.

Tất cả các thư hỏi bệnh phải gửi vào Forum sẽ được các thầy KCYĐ theo dõi và trả lời

http://khicongydaotoronto.com/forum/viewforum.php?f=32

Thân

admin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s