Tài liệu cho khóa học KCYĐ tại TVTC, Cali, ngày 8+9/9/2012

Thân gửi các học viên

Tài liệu cho khóa học KCYĐ tại TVTC, Cali, ngày 8+9/9/2012Tài liệu cho khóa học KCYĐ tại TVTC, Cali, ngày 8+9/9/2012
gửi cho các học viên nghiên cứu trước khi nhập học, để dành thời gian thực tập nhiều hơn.

Thân
doducngoc

Tài liệu cho khóa học.doc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s