Con gái vãng sanh cứu được cha đã mất 40 năm…

Ung thư đau đớn do nghiệp báo oan gia trái chủ trả thù trong cơ thể khi phạm tội giết hại chúng sanh ăn thịt…
Con gái vãng sanh cứu được cha đã mất 40 năm…
https://www.youtube.com/watch?v=OuOBdTNHQz8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s