13 August, 2013 08:16

Lễ Phật Trì Danh và Ngồi thiền Phản Văn Trì Danh

Bài Tập Thể Dục KCTĐ Thực Hành 2013

https://www.youtube.com/watch?v=Qr82Pdl5XPU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s