Về: Fwd:

Thầy Giác Nhàn giảng lý thuyết, nhưng không dạy đại chúng thực hành, môn Khí Công Tịnh Độ bổ sung cho thầy Giác Nhàn, cho mọi người áp dung theo dưới đây :

Công Phu Hành Trì : Nhất hướng chuyên niệm trực chỉ Tây Phương

Gỉả tưởng có một cuộc thi trắc nghiệm Tín-Nguyện-Hạnh để được về Tây Phương Cực Lạc.

Dựa theo bài hát Từ Phụ Chiêu Hồi Các con về nhà.

Người ơi, A-Di-Đà đợi từng con

Vì đâu, đến nay đò chiều vắng không ?
Đây nỗi lòng, Phật mong con đến mỏi mòn
Cớ sao, người vẫn rong chơi mộng mơ ?

Bây giờ tất cả các con đã đến bến đò để xuống đò, trên bến có rất nhiều thuyền đón rước nên các vị bồ tát phải phân loại cho những người cùng một nhóm tu để xuống đò, các ngài hỏi :

-Ai không biết chữ chỉ biết niệm A Di Đà Phật, xuống đò trên sông cái.
-Ai niệm A Di Đà Phật mà tụng đọc thêm kinh, xuống nhánh sông 1.
-Ai niệm A Di Đà Phật mà đọc thêm chú, xuống nhánh sông 2,
-Ai niệm A Di Đà Phật mà thêm tán tụng, xuống nhánh sông 3

-Ai vừa niệm A Di Đà Phật, vừa đọc nhiều kinh, vừa chú vừa xưng tán, xuống nhánh sông 4.

Các vị bồ tát sắp xếp xong dặn mọi người phải đua nhau cùng chèo đò cho mau về tới bến kẻo trễ. Mọi người hoan hỷ vâng lời.

Trên sông mọi người cùng chèo đò đọc kinh, niệm Phật, tán tụng hăng say.

Nơi bến bờ Cực Lạc, những đệ tử đến trước, xuống đò trên sông cái toàn là ngu phu ngu phụ về tới bến trước và đang ngồi chờ đợi những bạn đồng tu khác. Đêm đã khuya chờ mãi không thấy ai về. Mọi người hỏi Tổ Ấn Quang đón rước trên bờ rằng :

Thưa Tổ, sao mấy bạn đồng tu của chúng con chưa về ?
Ngài lắc đầu đáp : 10 người tu tịnh độ chỉ có 1 người về, vì không tin vào danh hiệu niệm A Di Đà Phật, vì sợ không kết qủa nên tin thêm vào tụng kinh, tụng thêm chú, thêm vào tán tụng nên đã bị lạc đường rồi.

Các ngươi thử nghĩ xem, nếu một người tha thiết nguyện về Cực Lạc chỉ biết niệm mỗi danh hiệu A Di Đà Phật thì họ có được về không.
Còn những người chỉ đọc tụng kinh suốt đời và mong cầu về Cực Lạc, có được về không?

Còn những người đọc nhiều chú suốt đời cũng mong cầu về Cực Lạc, có đựợc về không ?
Còn những người chỉ tán tụng khen Phật nguyện cầu về Cực Lạc, có được về không ?

Như ta đã nói : Chỉ cần tin sâu lão thật trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật với nguyện thiết tha sanh về Tây Phương và hành trì miên mật thì sẽ được về. Còn những người khác mặc dù có nguyện tha thiết về Cực Lạc nhưng chưa tin sâu vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà nên ôm đồm đọc kinh tụng chú tán dương Phật mà không nhất hướng chuyên niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì cũng không được về.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s