Thực tập làm hạ áp huyết bằng cách vuốt huyệt

PHẦN THỰC HÀNH VÀ NHẬN XÉT :

Chúng ta hãythử nghiệm cả 6 giai đoạn để tìm xem giai đoạn nào làm 3 số hạ thấp nhất, như thí dụ dưới đây :

1-Phân tích kết qủa thực tập của bệnh nhân, áp huyết tay phải cao hơn tay trái :

Trường hợp 1 :

Đo áp huyết 2 tay trước khi vuốt huyệt :Tay trái 134/90/96 tay phải 140/93/94

Làm hạ khí tay trái rồi đo lại 2 tay : Tay trái 124/85/85 Tay phải 132/86/84

Làm hạ khí tay phải rồi đo lại 2 tay : 127/90/86 122/88/86

Làm hạ huyết tay trái rồi đo lại 2 tay : 123/88/89 129/85/88

Làm hạ huyết tay phải rồi đo lại 2 tay : 114/84/85 115/81/82

Làm hạ nhịp tim tay trái rồi đo lại 2 tay : 124/91/85 121/83/84

Làm hạ nhịp tim tay phải rồi đo lại 2 tay : 121/83/85 132/86/85

Làm hạ nhịp tim là làm hạ nồng độ đường, đo lại đường : Trước : 7.5mmol/l sau 5.1mmol/l

Nhận xét :

Khí lực tay phải cao dùng Huyết tay phải để chữa làm hạ có kết qủa nhiều hơn.

Trường hợp 2 :

Con đi làm về lúc 18h nghỉ ngơi 10 phút con đo đường : có 4,8 .

TT : 118 / 88 / 88 TP : 121 /86 / 90

Con uống 1 cốc mật ong một lúc đo lại là 6,7

Đo áp huyết lại : TT : 129 / 90 / 96 TP : 129 /88 / 93

1-Hạ khí tay trái : TT : 127 / 91 / 92 TP : 125 / 87 / 91

2-Hạ khí tay phải : TT : 127 / 87 / 92 TP : 122 / 86 / 88

3-Hạ huyết tay trái : TT : 125 / 86 / 87 TP : 122 / 84 / 91

4-Hạ huyết tay phải : TT : 117 / 85 / 90 TP : 115 / 83 / 90

5-Hạ nhiệt tay trái : TT : 120 / 85 / 91 TP : 123 / 88 / 90

6-Hạ nhiệt tay phải : TT : 120 / 84 / 89 TP : 122 / 84 / 91

Đo lại đường tụt xuống còn 5.0 thầy ạ .

Nhận xét :

Hạ huyết tay phải để chữa khí tay phải có kết qủa nhiều hơn.

Cá nhân con thấy đúng như thầy nói là hạ mạch thì làm giảm đường huyết, con còn nhận thấy nếu mạch không xuống là vì cơ thể thiếu huyết . Mấy hôm nay con thử nhiều người và trên cơ thể con nên suy luận như vậy .

Trường hợp 3 :

TT : 133 / 85 / 75 TP : 138/ 81/ 67. Đường : 10.3

1-Hạ khí tay trái : TT : 138/ 86/ 70 TP : 130 / 93/ 73

2-Hạ khí tay phải : TT : 135 /86/ 73 TP : 133 /96/ 75

3-Hạ huyết tay trái : TT : 132 / 86 / 71 TP : 130 / 88 / 75

4-Hạ huyết tay phải : TT : 140 / 91 / 70 TP : 131 /93 / 71

5-Hạ nhiệt tay trái : TT : 121 / 78 / 67 TP : 140 / 86 / 65

6-Hạ nhiệt tay phải : TT : 125 / 78 / 64 TP : 131 / 85 / 66

Đường : 8.3

Nhận xét :

Trường hợp đường cao mà nhịp tim bên cao bên thấp, thì hạ đường bên khí lực tay phải, vừa có kết qủa hạ 3 số Khí lực/Huyết/Đường.

Trường hợp 4 :

TT 137/102/69 TP 144/108/68

1-Hạ khí tay trái : TT 140/99/69 TP 136/106/71

2-Hạ khí tay phải : TT 142/108/71 TP 141/108/71

3-Hạ huyết tay trái : TT 139/107/68 TP 144/108/70

4-Hạ huyết tay phải : TT 134/107/68 TP 140/109/70

5-Hạ nhiệt tay trái : TT 135/101/66 TP 139/101/70

6-Hạ nhiệt tay phải : TT 128/104/74 TP 137/106/70

Nhận xét :

Tuy không đo đường nhưng khi đường cao, nhịp tim thấp, khí lực bên gan cao thì hạ đường bên khí lực cao có kết qủa hơn là hạ huyết.

Trường hợp này cần phải tẩy sạn gan mật làm mất cholesterol trong tim, và làm hạ cả 3 số nhanh hơn là vuốt huyệt.

Trường hợp 5 :

TT 131/87/95 TP 141/85/95

1-Hạ khí tay trái : TT 132/92/91 TP 131/92/89

2-Hạ khí tay phải : TT 131/86/86 TP 141/91/89

3-Hạ huyết tay trái : TT 122/83/91 TP 129/88/91

4-Hạ huyết tay phải : TT 125/86/88 TP 131/87/86

5-Hạ nhiệt tay trái : TT 124/86/88 TP 121/86/87

6-Hạnhiệt tay phải : TT 129/87/89 TP 122/84/89

Nhận xét :

Tuy không đo đường nhưng trường hợp này hai tay đều dư đường dư nhiệt bằng nhau (95) phải hạ nhiệt ở tay nào cũng có kết qủa.

Trường hợp 6 :

TT 130/92/85 TP 133/94/85 Đường 8.9

1-Hạ khí tay trái : TT 130/93/84 TP 133/92/84

2-Hạ khí tay phải : TT 119/87/85 TP 128/86/85

3-Hạ huyết tay trái : TT 127/91/82 TP : 137/93/83

4-Hạ huyết tay phải : TT 121/89/80 TP 127/93/81

5-Hạ nhiệt tay trái : TT 121/88/81 TP 130/94/85

6-Hạ nhiệt tay phải : TT 122/90/80 TP 130/93/80 Đường 8.2

Nhận xét :

Nhịp tim và đường phù hợp với tiêu chuẩn, chỉ cần hạ khí lực bên cao bằng cách dùng Huyết để chữa Khí, nên hạ huyết bên tay phải có kết qủa.

2-Phân tích kết qủa thực tập của bệnh nhân, áp huyết tay trái cao hơn tay phải :

Trường hợp 1 :

Huyết áp sau ăn tối : Tt : 132/ 88/ 81. Tp: 125/ 86/82. Đường 9.1

1-Hạ khí lực tay trái Tt. 124/87/77 :
2-Hạ khí lực tay phải Tt :130/88/75 Tp : 125/91/75

-Hạ huyết tay trái : Tt. 125/83/79 Tp. 122/80/73
4-Hạ huyết tay phải : Tt: 119/81/74 Tp: 139/81/100

5-Hạ nhiệt tay trái: Tt :119/84/78 Tp : 121/89/79 6-Hạ nhiệt tay phải Tt. 120/84/79 Tp. 131/92 /82
Đường :7.2

Nhận xét :

Nhịp tim và đường hơi cao, dùng hạ nhiệt bên khí lực cao có kết qủa làm thay đổi cà 3 số.

Trường hợp 2 :

Trước khi vuốt huyệt TT : 125/94/83 TP : 128/91/82 Đường 5,9

1-Hạ khí tay trái TT : 118/92/81 TP : 121/88/80

2-Hạ khí tay phải : TT : 125/90/81 TP : 116/86/82

3-Hạ huyết tay trái : TT : 124/91/ 82 TP : 118/87/78

4-Hạ huyết tay phải : TT : 123/88/79 TP : 122/87/78

5-Hạ nhiệt tay trái : TT : 113/ 87/ 78 TP : 118/88/78

6-Hạ nhiệt tay phải : TT : 123/87/78 TP : 124/ 88/80

Đường huyết 5,1

Nhận xét :

Đường thấp so với nhịp tim, cần hạ nhiệt bên khí lực cao để điều chỉnh đường và nhịp tim phù hợp nên kết qủa cả 3 số đều thay đổi tốt

Trường hợp 3 :

Trước khi vuốt huyêt : TT : 126 / 93 / 89 TP: 122 / 88 / 92 Đường 6,2

1-Hạ khí tay trái TT : 121 / 89 / 89 TP: 122 / 84 / 88

2-Hạ khí tay phải TT : 127 / 90 / 90 TP : 120 / 86 / 91

3-Hạ huyết tay trái TT : 120 / 90 / 94 TP : 122 / 88 / 89

4-Hạ huyết tay phải TT : 131 / 91 / 88 TP : 124 / 87 / 89

5-Hạ nhiệt tay trái : TT : 123 / 88 / 89 TP : 121 / 83 / 88

6-Hạ nhiệt tay phải : TT : 122 / 86 / 90 TP :124 / 91 / 88 Đường : 5,5

Nhận xét :

Đường và nhịp tim không phù hợp, cần phải hạ nhiệt bên khí lực cao thì chỉnh được cả 3 số, nhưng nhịp tim và đường chưa phù hợp, cần phải tập thêm bài Kéo Ép Gối Xả-Buông 1,2,3, làm đường trong bao tử được chuyển hóa, khi đo lại đường sẽ tăng lên và nhịp tim sẽ giảm xuống tương xứng

Trường hợp 4 :

Trước khi vuốt huyệt TT : 126 / 91 / 85 TP : 125 / 92 / 84 Đường 5,9

1-Hạ khí tay trái : TT : 125 / 89 / 82 TP : 125 / 88 / 83

2-Hạ khí tay phải : TT : 117 / 83 / 88 TP : 124 / 87 / 85

3-Hạ huyết tay trái : TT : 118 / 87 / 88 TP : 117 / 84 / 84

4-Hạ huyết tay phải TT : 118 / 84 / 85 TP : 125 / 88 / 82

5-Hạ nhiệt tay trái : TT : 121 / 84 / 85 TP : 126 / 86 / 83

6-Hạ nhiệt tay phải : TT : 118 / 88 / 77 TP : 122 / 90 / 83 Đường : 5,2

Nhận xét :

Huyết cao hơn tiêu chuẩn nguy hiểm hơn là thiếu đường nên hạ huyết bên tay có khí lực cao sẽ có kết qủa thay đổi 3 số tốt hơn.

Trường hợp 5 :

TT :128/100/75 TP :126/103/75 Đường 7.4

1-Hạ khí tay trái : TT: 132/94/76 TP :141/95/76

2-Hạ khí tay phải : TT :125/95/75 TP :130/95/76

3-Hạ huyết tay trái : TT: 136/98/72 TP :132/102/70

4-Hạ huyết tay phải : TT:129/97/75 TP :125/96/74

5-Hạ nhiệt tay trái : TT: 131/96/69 TP : 135/103/73

6-Hạ nhiệt tay phải : TT: 132/100/73 TP : 136/101/71 Đường 5.9

Nhận xét :

Khí lực tốt không nguy hiểm bằng huyết bên tay phải, nên hạ huyết bên tay phải có kết qủa hơn.

Tuy nhiên vẫn còn cao, cần phải tẩy sạn gan mật làm mất cholesterol trong tim.

Trường hợp 6 :

TT 147/89/90 TP 146/93/92 Đường 15.2

1-Hạ khí tay trái : TT 145/89/91 TP 143/99/98

2-Hạ khí tay phải : TT 145/90/88 TP 139/94/89

3-Hạ huyết tay trái : TT 139/93/89 TP 139/97/86

4-Hạ huyết tay phải : TT 136/86/90 TP 139/99/84

5-Hạ nhiệt tay trái : TT 140/95/91 TP 142/98/87

6-Hạ nhiệt tay phải : TT 139/92/87 TP 143/97/88 Đường 13.1

Nhận xét :

Nguyên nhân đường trong máu cao, máu cũng cao, nhịp tim cũng cao làm cho khí lực tăng, nên phải hạ huyết và hạ đường.

Tuy nhiên vẫn không có kết qủa bằng bài tẩy sạn gan mật trước tránh nguy cơ phải mổ tim và tập bài Kéo Ép Gối Xả-Buông 1,2,3 làm hạ cả 3 số hơn là dùng huyệt.

(còn tiếp khi nhận được báo cáo kết qủa của bệnh nhân….)

Thân
doducngoc

(

>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s