Thư Thầy

Mọi người thực tập chưa đúng. Thực tập lại theo 4 công thức khác nhau sau đây cho 4 loại áp huyết khác nhau :

Đo áp huyết 2 tay trước khi vuốt huyệt để biết mình phải thử nghiệm trường hợp nào.

1- Chữa áp huyết cao khí lực tay phải cao, (còn huyết hay nhịp tim cao thấp 2 bên không kể)
a-Hạ khí bên tay phải, rồi đo lại áp huyết cả hai tay
b-Hạ huyết bên tay phải, rồi đo lại áp huyết cả 2 tay
c. Hạ nhịp tim bên nào cao hơn 80. Nếu nhịp tim trở về tiêu chuẩn 70-80 thỉ không cần hạ, còn thấp thì không được tăng mà phải uống đường.rồi đo lại 2 tay.

2-Chữa áp huyết cao khí lực tay trái cao.
a-Hạ khí bên tay trái, rồi đo lại áp huyết cả 2 tay.
b-Hạ huyết bên tay trái, rồi đo lại áp huyết cả 2 tay.
c-Hạ nhịp tim bên nào cao hơn 80. Nếu nhịp tim 70-80 thì không cần, còn thấp không cần làm cao mà phải uống thêm đường.rồi đo lại 2 tay

3-Chữa áp huyết bên tay phải thấp.
a-Tăng khí lực bên tay phải, rồi đo lại áp huyết cả 2 bên tay
b-Tăng huyết bên tay phải, rồi đo lại áp huyết 2 tay,
c-Làm hạ nhịp tim,bên cao, nếu thấp thì uống đường rồi đo lại 2 tay

4-Chữa áp huyết bên tay trái thấp
a-Tăng khí lực bên tay trái, rồi đo lại áp huyết 2 tay
b-Tăng huyết bên tay trái rồi đo lại áp huyết 2 tay
c-Làm hạ nhịp tim bên cao, còn thấp thì uống thêm đường rồi đo lại 2 tay

Thân
doducngoc

2014/1/5 PHAN BICHNGOC <rannuoctt>

Con bổ sung bài của : Nhật Phong (chuyển cho con sau khi con gửi mail Thầy)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s