Forum

Chúng tôi dạy xong cho giới trẻ thì sẽ rút lui trở về đời sống tu hành, những diễn đàn sau này còn tồi tại hay không là do công sức duy trì kết nối của cô với cô Lê Thy trang nhà KCYĐVN Montreal.
Cô upload tiếp những video còn thiếu của thầy LPL vào forum
:
http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=2458

Thân
doducngoc

2014-02-10 17:59 GMT-05:00 dani hull <davis140>:

Thưa Thầy,

Hôm nay con có xem DVD63 Thầy skype với trung tâm Trường Sinh Học. Con có đề nghị mình mời Thầy Lộc, các bác sĩ đông y, tây y tham gia diễn đàn Khí Công Y Đạo để cùng nhau tạo nên một diễn đàn phối hợp Đông Tây Y thật phong phú! Thầy nghĩ sao?

Loan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s