Bài tập gửi các học viên : Phân tích âm-dương ngũ hành

Một học viên giỏi âm-dương ngũ hành, đặt 5 câu hỏi, nhờ các học viên khác phân tích âm-dương ngũ hành cho từng trường hợp để chẩn bệnh.

Nếu qúy vị không phân tích âm-dương ngũ hành tìm nguyên nhân bệnh được thì anh Phát người ra câu hỏi sẽ trả lời cho các bạn

1-Kéo ép gói 600 cái rịnh mồ hôi trán2-Ăn ớt miếng nhỏ rịnh mồ hôi trán.
3-Tối nằm đổ mồ hôi trộm rịnh mồ hôi trán.
4-Ăn chén cà rốt của Thích tuệ hải rịnh mồ hôi trán ấm toàn thân từ móng chân cho tới mỗi cọng tóc.
5-Steam bath rịnh mồ hôi trán
sauna rịnh mồ hôi trán

các lọai mồ hôi trán????? giống hay khác nhau.

nếu giống nhau có người sẽ chọn liếm ớt để rịnh mồ hôi trán in a second .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s