Đề tài : ” Đông y Dùng Máy Đo HA để chẩn đoán, định bệnh và điều trị ” của Thầy Hoàng Duy Tân

Đề tài : " Đông y Dùng Máy Đo HA để chẩn đoán, định bệnh và điều trị " của Thầy Hoàng Duy Tân

http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=3071

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s