Em bé bị qùe lần đầu bước đi trong đời….những người câm điếc được quyên năng của Chúa chữa khỏi …

Nhà tiên tri đầy quyền năng phép mầu, phép lạ siêu việt- Doctor Owour

Em bé bị qùe lần đầu bước đi trong đời….những người câm điếc được quyên năng của Chúa chữa khỏi …
https://www.youtube.com/watch?v=p305COJKU_U

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s