Các thế tập : Thập Tam Chân Kinh (Thầy Bách Linh/California)

Các thế tập : Thập Tam Chân Kinh (Thầy Bách Linh/California)

1-Tập luyện : Tẩy Trược và gia tăng nội lực

2-Thập Tam Chân Kinh

3-Thiên Long Bát Bộ

4-Thông Thiên Quán Địa

5-Thiên Long Hoán Vũ

6-Phóng năng lượng chữa bệnh cho người khác

Video 1/3 : https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=ntSHpZc8p4Y

Video 2/3 : https://www.youtube.com/watch?v=8N7H7owwmyk

Video 3/3 : https://www.youtube.com/watch?v=2P3jcJIWIcg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s