Không nên ăn gạo lức muối mè đối với những người có áp huyết thấp, đường thấp

Không nên ăn gạo lức muối mè đối với những người có áp huyết thấp, đường thấp, mà không kiểm soát áp huyết và đường.

Xem bài này để biết phòng ngừa tránh như bệnh nhân này :
http://khicongydaotoronto.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=4446

Thân
doducngoc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s