Xung huyết não bất ngờ do ăn uống làm chết người sau 24 tiếng, đông tây y không cứu k ịp. Chúng ta muốn cứu người, phải làm gì ?

Xung huyết não bất ngờ do ăn uống làm chết người sau 24 tiếng, đông tây y không cứu kịp.
Chúng ta muốn cứu người, phải làm g
ì ?

https://khicongydaovietnam.wordpress.com/2010/12/30/bai_353/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s