Cách chữa bệnh bằng huyệt chức năng, cơ sở theo Quy luật âm dương khí huyết tạng phủ hư thực hàn nhiệt

Nghe 28 bài :Cách chữa bệnh bằng huyệt chức năng, cơ sở theo Quy luật âm dương khí huyết tạng phủ hư thực hàn nhiệt

1-http://youtu.be/lCxOi0MFsng2-http://youtu.be/OtSHRbg6POg3-http://youtu.be/Yh3zkNXp2004-http://youtu.be/-mIYRa-GUC05-http://youtu.be/hS0yajer2fM6-http://youtu.be/blgTw-1xFP87-http://youtu.be/qPQAriNLN_08-http://youtu.be/M3CILyi0pmI

9-http://youtu.be/Yrkv9QSc4YE

10- http://youtu.be/12Q4R_fIoUc

11- http://youtu.be/HqkrF2mWKdI

12-http://youtu.be/xWCZzwzN6vc

13-http://youtu.be/S6N11lZe_2w

14-http://youtu.be/90HPy1h32EQ

15-http://youtu.be/ok56IcgpLv0

16-http://youtu.be/091GXf4JQXQ

17-http://youtu.be/FybJC1lBwio

18-http://youtu.be/jwBSWo5qp2o

19-http://youtu.be/6aWeAaWBzt0

20-http://youtu.be/8nIyPhAU8Cw

21-http://youtu.be/WH8vjtAdzv4

22- http://youtu.be/13QH9uKxaxo

23- http://youtu.be/0-lMGZU6ndo

24- http://youtu.be/-HUdH1Uyl7s

25- http://youtu.be/Qxmo4XSazHc

26- http://youtu.be/aTrZKtSSWzE

27- http://youtu.be/6nPp6kD3ykY

28- http://youtu.be/XDXQHOQi-l4

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s