Bài tập phục hồi chức năng Doanh Phần : Cúi lễ Lạy

Bài tập phục hồi chức năng Doanh Phần, tăng khí và huyết, thông mao mạch tạng phủ trao đổi oxy cho tế bào để ngăn ngừa ung thư và phục hồi tế bào khi đang điều trị ung thư.

https://khicongydaovietnam.wordpress.com/2015/03/20/bai-tap-phuc-hoi-chuc-nang-doanh-phan/

http://youtu.be/GcbdNNttaMk

https://www.youtube.com/watch?v=FIfKWwwtbd0&app=desktop

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s