Vãng sanh Phật phóng quang

A DI ĐÀ PHẬT

Xem ở đoạn 15:30.

Check out this video on YouTube:

http://youtu.be/XoSCbj1iK9s

sơ lược như sau: cụ bà nói nhất tâm niệm phật nhất định sẻ được vãng sanh. Bịnh cụ bà càng ngày càng nặng, hằng ngày uống thuốc và chích thuốc, cụ bà thấy đau khổ lắm. Sau đó cụ bà không uống thuốc và không chích thuốc nữa, chỉ nhất tâm niệm phật và không còn thấy đau khổ nữa, chỉ thấy chưa làm tốt cho con cháu và mọi người. Cụ bà hy vọng sẻ thành phật và trở lại dìu dắt chúng sanh cùng niệm phật và độ cho thế giới được hòa bình và an lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s