Bài giảng tóm tắt Lục Khí Thực Hành 1 (Nguyễn Nhơn Chính)

Bài giảng tóm tắt Lục Khí Thực Hành 1 (Nguyễn Nhơn Chính)

Lớp học KCYĐ tại Nhà Thờ Cộng Đồng Công Giáo VN Montreal

1410 Bélanger, MTL, QC. Canada

Mỗi chiều Chủ Nhật từ 13:30-16:30

Liên lạc : doducngoc

https://youtu.be/jcnrXPU3yeE

https://youtu.be/ekwWin0sdNU

https://youtu.be/qrN94jHGknY

https://youtu.be/IkMmUNWQOpw

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s