Ngũ Du huyệt. Những huyệt vừa khám vừa chữa bệnh trên kinh Đại Trường, Phế

Ngũ Du huyệt. Những huyệt vừa khám vừa chữa bệnh trên kinh Đại Trường

https://youtu.be/dSbTWWLLUPg

https://youtu.be/S8RCvDEt7iQ

http://youtu.be/eBAUnDhZAS8

https://youtu.be/2D9_N6IxS80

Cách chữa ung thư sọ não, parkinson, các cách day Hà Đồ Lạc thư Ma Phương

https://youtu.be/91yZSB-Ak2Y

Những huyệt vừa khám vừa chữa bệnh trên kinh Phế, cách day huyệt bổ-tả hư thực,hàn-nhiệt

https://youtu.be/r-6PAJvc2f8

http://youtu.be/ffC8KxdQPOU

http://youtu.be/FjQG6NsnQTM

http://youtu.be/A3IudfAwxLM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s