Quy Kinh Chẩn Pháp. Tài liệu học huyệt tự khám bệnh và chữa bệnh

Quy Kinh Chẩn Pháp :
https://drive.google.com/file/d/0BzTtsb_fw3P0TFN4TDZ5VU81MEk/view

Mục lục

Quy Kinh Chẩn Pháp ……………………. trang 3

I-Phân biệt chức năng và cơ sở tạng phủ ở tay

và chân …………………………………… 4

II.Khám nghiệm tổng quát về khí và huyết……… 8

III Cách khám các đường kinh trên tay và chân ….10

1-Xét âm dương hàn nhiệt trên.

bàn tay và chân 13

2-Xét khí huyết trên tay 14

3-Xét hư thực trên ngón tay 14

4-Xét hư thực trên ngón chân 17

Những dấu hiệu lâm sàng để xác định hư thực

Theo Quy kinh Chẩn Pháp 22

Các ngón tay bên trái 22

Các ngón tay bên phải 31

Các ngón chân bên trái 38

Các ngón chân bên phải 56

Phương pháp khám bệnh

bằng huyệt trên lưng (bối du huyệt) 65

Phương pháp khám bệnh bằng ngũ du huyệt 67

1-Cách khám hư-thực, Hàn-nhiệt bằng huyệt tỉnh 69

2-Cách khám hàn- nhiệt bằng huyệt vinh 71
3-Cách khám đau nhức thực-hư bằng huyệt du 73

4-Cách khám hư-thực bằng

nguyên huyệt trên kinh âm 75

5-Cách khám bệnh hư-thực

bằng huyệt con của đường kinh : 76

Cách khám kiểm chứng

các loại bệnh bằng huyệt : 77

1-Những huyệtvừa báo bệnh

vừa chữa bệnh trên kinh phế 80

2-Những huyệt vừa báo bệnh

vừa chữa bệnh trên kinh đại trường : 81

3-Những huyệt vừa báo bệnh

vừa chữa bệnh trên kinh tâm bào : 84

4-Những huyệt vừa báo bệnh

vừa chữa bệnh trên kinh tam tiêu : 86

5-Những huyệt vừa báo bệnh

vừa chữa bệnh trên kinh tâm 88

6-Những huyệt vừa báo bệnh

vừa chữa bệnh trên kinh tiểu trường : 89

7-Những huyệt vừa báo bệnh

vừa chữa bệnh trên kinh tỳ : 92

8-Những huyệt vừa báo bệnh

vừa chữa bệnh trên kinh can 96

9-Những huyệt vừa báo bệnh

vừa chữa bệnh trên kinh vị : 99

10-Những huyệt vừa báo bệnh

vừa chữa bệnh trên kinh thận : 107

11-Những huyệt vừa báo bệnh

vừa chữa bệnh trên kinh đởm : 112

12-Những huyệt vừa báo bệnh 120

vừa chữa bệnh trên kinh Bàng quang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s