Video bài mới

Vuốt giữa bắp chân điều chỉnh cột sống bị lệch ngang trái hay phải.

http://youtu.be/HxuP7hQZyt4

Vuốt Mạch Đốc và Hoa Đà Giáp Tích chữa ung thư, tăng cường miễn nhiễm

https://youtu.be/sd0LRZBYYlo

Nắm thanh ngang tập đi cho người bại liệt, yếu chân, mất thăng bằng

https://youtu.be/jsTM0fyf3uw

Cách chữa gân cổ tay và ngón tay giữa bị co rút cứng đau

https://youtu.be/-1Oj4zyhz08

Cách cạo gió thông khí huyết chữa đau nhức bằng ống giác, không để lại vết thâm

https://youtu.be/FEerT4Ns9l8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s