quanxuacva Fw: Quân Đội Nhân Dân mượn sinh viên đóng vai Trung Tá trong lễ diễu binh ng ày 2 tháng 9 ?

Cộng Sản chuyên ăn gian làm dối lừa bịp gạt dân và thế giới.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s