Niệm Phật Đường Cực Lạc – Tin An Vị Phật và Phật Thất

Xem chi tiết trong trang nhà : niemphatduongcuclac.org

Xin nói rõ lệ phí ăn ở của khóa tu Phật thất là bao nhiêu ?

2015-09-24 15:12 GMT-04:00 Nga Do <ngado990>:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s