Thoi khoa 9 PT

Thầy Minh Tuệ Chùa Tịnh Luật dạy niệm Phật : "Bất niệm tự niệm" mở Đạo Tràng trong ngày khánh thành Đạo Tràng mới, Khóa tu Phật thất 9, có mời tôi đến dạy Khí Công Tịnh Độ, hướng dẫn chữa bệnh trong thời gian này.
Mọi người có thể liên lạc đến tu học và học chữa bệnh theo pp KCYĐ.
Liên lạc với Thầy trụ trì Minh Tuệ bằng email : Nhuan 1Tran <<a href="mailto:trungthang12>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s