Fwd: Fw: Clinic Mỹ áp dụng Đông-Tây Y kết hợp trong chữa bệnh

Thầy Ngọc ơi
Cũng chỉ mở được Trang đầu.
Nhưng

sau đó lên lại đầu trang click vào OPEN và chọn Google Doc

thì mở được toàn bộ 71 trang.
Thân kính
SƠN

2015-11-27 20:33 GMT-05:00 Son Tran <son.tran26>:

Thầy Ngọc ơi
Cũng chỉ mở được Trang đầu.
Nhưng

sau đó lên lại đầu trang click vào OPEN và chọn Google Doc

thì mở được toàn bộ 71 trang.
Thân kính
SƠN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s