KI’NH MO*`I XEM NGAY + FORWARD DU`M VI` QUA’ HAY + CO’ KE^’T QUA? RA^’T TO^’T! XIN XEM HU*O*’NG DA^~N CA’CH CHẨN ĐOÁN VÀ TU*. ĐIỀU TRỊ HUYẾT ÁP CAO RA^’T DE^~ DA`NG, KHÔNG CA^`N DÙNG THUỐC + DU`NG BA`N TAY TU*. VUO^’T, MASSAGE TU*` CO^? CHA^N LE^N DO.C THEO 2 BA(‘P CHA^N 18 LA^`N + TU*. BA^’M 2 HUYE^.T TRE^N BA(‘P CHA^N tre^n Yo uTube, ra^’t ca’m o*n… XIN NHO*’ DU`NG THU*.C PHA^?M CHAY CO’ I’T MUO^’I, I’T NU*O*’C TU*O*NG + KHO^NG NE^N DU`NG BO^. T NGO.T + BO^.T NE^M CHAY VI` RA^’T CO’ HA.I! NAY KI’N*H, LILY

Thầy Hoàng Duy Tân giảng cách chữa bệnh cao áp huyết bằng cách vuốt xương ống chân của Môn Khí Công Y Đạo

https://www.youtube.com/watch?v=SPKbakBDk_s&feature=youtube_gdata_player

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s