Cảm ơn Thầy

Ghi chú :
1) Mắt mờ ( Thầy áp dụng bài posted hôm trước) Nhưng quay 18 lần ngược kim đồng hồ vì đường huyết trên mắt cao 260mmg/dL cao ). Thầy lập đi lập lại 3 lần làm cho đường huyết trên mắt hạ thấp xuống 3 lần) Vì mắt chỉ sáng rõ khi đường huyết trên mắt nằm trong tiêu chuẩn 101-139mmg/dL. Nếu cao hơn 140 là mắt mờ, thấp hơn 100 xuống đến 70 là mắt sẽ mù dần. .

2016-09-25 22:44 GMT-04:00 Loan Thanh Nguyen <loanthanhnguyenv>:

Thầy Kính,
Con rất cảm ơn Thầy đã chửa bệnh cho Má con hôm nay.
Má của Con đã khỏe rất nhiều.
Mắt thấy rõ hơn khg nheo nheo, chớp chớp & chân cũng bớt nhức nhiều.
Con ghi lại phần Thầy trị cho Má con hôm nay.
Nếu có thiếu sót gì nhờ Thầy bổ xung dùm để con chia sẽ cho bạn bè.
Kính
Thanh Loan

1) Mắt mờ
2) Đường cao (285) => miệng méo
3) Chân nhức hơn 1.5yrs ( Em chửa mà vẩn khg hết. On & off ).
1) Mắt mờ ( Thầy áp dụng bài posted hôm trước) Nhưng quay 18 lần ngược kim đồng hồ vì áp huyết cao). Thầy lập đi lập lại 3 lần. Má con trên đường về khoe " hôm nay Má thấy rỏ lắm.
2) Mặt méo
Thầy châm bên liệt mặt
5 điểm là gương mặt quân bình lại.
3) Chân nhức là do máu khg thông.
Vì 1 thận bị sưng => máu không tới nuôi cơ nên cơ bị teo => bàn chân lạnh & chân lớn chân nhỏ.
Thầy châm nặn máu ở xương sống xuống mông & từ lưng quần xuống mông thêm 1 đường kế bên như chử "Y"
Rồi Thầy nặn máu lấy ống giác hút máu,

Sau đó Tháy lấy ống giác hút chút hơi kéo dọc phần xương sống chổ được hút lấy máu.

Dọc chân đường thận cũng dùng ống giác hút nhẹ rồi kéo lên kéo xuống.

Cuối cùng Thầy dùng máy sấy tóc "Low" hơ từ phần thận, xương sống & dọc xuống chân & lòng bàn chân.

Kết quả Má Con bớt nhức & tê chân => khg cần đi gậy & bắp thịt nở ra rất nhiều.

Trước đó có 1 bệnh nhân bị chân thấp chân cao. 10′ là Thầy cho 2 chân bằng nhau. Tuyệt vời

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s