Số phone ở Cali của tôi

Đây là số phone của tôi ( do duc ngoc) khi tôi sang đến Cali, có hiệu lực kể từ ngày 5 Dec tôi sang Mỹ mới trả lời phone cho mọi người được

1 (213) 421-0452

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s